Vyzkum FI v oblastech aplikovane informatiky (FI_Apl_Inf_2013)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0750/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Předkládaný projekt navazuje na projekt specifického výzkumu „Aplikovaný
výzkum Fakulty informatiky“ z let 2010-12 a pokrývá řadu oblastí výzkumu
Fakulty informatiky. Primárním cílem projektu je podpora výzkumu
doktorských a magisterských studentů řady výzkumných týmů Fakulty
informatiky. Tématicky je projekt členěn do osmi částí, které se věnují
výzkumu v následujících oblastech: informační systémy a e-learning (A),
studium rozhraní člověk – počítač (B), bezpečnost a aplikovaná
kryprografie (C), zpracování přirozeného jazyka (D), softwarové
architektury a informační systémy (E), algoritmy výpočetní geometrie (F),
digitální matematické knihovny (G) a vyhledávání v rozsáhlých datech (H).

Jedná se o projekt, který komplexním způsobem přispívá k rozvoji
doktorského studia se zaměřením na synergii s projekty operačních
programů Výzkum a vývoj pro inovace a Podnikání a inovace
(zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím
a budovanému centru CERIT), jakožto i k rozvoji výzkumné a vývojové
činnosti magisterských studentů a na podporu zajištění účasti
studentů doktorského studia na mezinárodních vědeckých konferencích.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.