Web of Knowledge (WoK)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
0671/2012
Project Period
10/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Academy of Sciences of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
Library of the ASCR, v. v. i.

Smlouva o zajištění přístupu k elektronickému informačnímu zdroji Web of Knowledge (Web of Science, Journal Citation Reports, ISI Proceedings) mezi MU a Knihovnou Akademie věd ČR na období 2013-2015.
Knihovna AV ČR dostala ze státního rozpočtu příspěvek na zajištění přístupu do databáze WoK (citační a bibliometrické databáze pro potřeby výzkumu a vývoje) pro akademickou oblast v ČR. Smlouva stanovuje podmínky a závazky MU (partnerská instituce) a Knihovny AV ČR (administrátor) při zajištění přístupu k informačnímu zdroji WoK pro Masarykovu univerzitu, včetně finanční spoluúčasti MU pro období 2013-2015.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.