Elektronické výukové materiály a komplexní podpora jejich tvorby a využití na MU v Brně

Project Identification
ROZV/124/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Language Centre
Keywords
e-learning, digital learning objects, digital learning materials, Learning Management System (LMS), organization of e-learning support, authoring tools

Cílem projektu je vytvoření komplexní infrastruktury podpory prezenční, kombinované i distanční výuky na Masarykově univerzitě v Brně s využitím informačních a multimediálních technologií. Projekt počítá s dalším rozšiřováním působnosti Centra elektronické podpory výuky a vytvořením nezbytného personálního zázemí, které bude na fakultách poskytovat nezbytnou podporu učitelům při tvorbě nových výukových materiálů. Metodická podpora bude dále zajištěna dalším rozvojem integrovaného systému podpory výuky (IS LMS) a prostředí pro zpracování digitálních videomateriálů. Investiční aktivity projektu budou soustředěny do dalšího vybavování učeben a rozvoje nezbytného technického a programového zázemí. Obsahová část bude rozdělena do dvou základních oblastí - ,běžné" kurzy, vytvářené na všech fakultách primárně s využitím dostupných a postupně rozvíjených nástrojů - a komplexní kurzy a výukové materiály, za jejichž tvorbu budou odpovídat skupiny učitelů a technických pracovníků, vybraných v univerzitní soutěží do konce roku 2005.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.