SUMO a stability genomu

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA13-26629S
Project Period
2/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Integrita genomu je neustále narušována poškozením DNA. Dvouřetězcové zlomy v DNA (DSB) představují jeden z nejtoxictějších typů poškození DNA, které, pokud zůstanou neopraveny, mohou vést k aneuploidii, genetickým aberacím nebo
buněčné smrti. Existují dva hlavní DSB opravné mechanismy, zahrnující homologní rekombinaci (HR) a nehomologní spojování
konců (NHEJ). Cílem tohoto projektu je identifikace sumoylovaných proteinů podílejících se na HR, charakterizovat vliv
sumoylace na jejich funkci se zaměřením na SSA dráhu HR. S použitím hmotnostní spektrometrie identifikujeme SUMO
konjugační místa, což nám umožní vytvořit sumo-deficietní mutanty a testovat jejich vliv in vivo. Široká škála biochemických
metod dostupných v naší laboratoři nám umožní určit vliv sumoylace na protein-proteinové interakce a biochemické vlastností
proteinů podléhajících sumoylaci. Pochopení úlohy sumoylace v jenotlivých krocích opravy DSB a jejich molekulárních
mechanizmů může představovat nový nástroj k potenciálnímu terapeutickému využití.

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next