Tvorba a realizace nového předmětu Multikulturní pedagogika

Project Identification
FRVS/1537/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt Tvorba a realizace nového předmětu Multikulturní pedagogika je připraven pro studenty Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Předmět budou garantovat a vyučovat interní a externí pedagogové Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně. Předmět svým obsahem doplňuje a rozšiřuje zejména stávající studijní plány oboru Pedagogika, studijního programu Sociální pedagogika a studijního oboru Vědecké informace a knihovnictví v prezenční a kombinované formě studia. Realizací projektu chceme budoucím odborníkům poskytnou příležitost k vnímání kulturních, etnických, náboženských a sociálních odlišností nikoli jako společenské či profesní zátěže a ohrožení, ale jako možného zdroje obohacení. Kvalitně profesně působit v oblasti přímé práce s lidmi nelze pouze na základě znalostí teoretických koncepcí a programů, ale je také potřebné se umět orientovat v etnické struktuře společnosti, umět reagovat na vzájemné projevy mezi etnickými či rasovými skupinami a seznámit se s interkulturními rozdíly např. v rodinné výchově a komunikaci. Chtěli bychom seznámit budoucí profesionály s multikulturní pedagogikou a novými trendy v multikulturní výchově. Hodláme tím přispět k odborné přípravě v oblasti profesních aktivit, jejichž prostřednictvím mohou budoucí odborníci v praxi přímo reagovat na jevy a situace, které vyvolávají a provázejí netoleranci, xenofobii či rasizmus...

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.