NICE2 - Network for Innovation in Career Guidance in Europe (NICE2)

Project Identification
527992-LLP-20012-1
Project Period
11/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Předkládaný projekt navazuje na výsledky projektu NICE (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe), který byl řešený v průběhu let 2009-2012. Cílem projektu NICE2 je využít existující a funkční sítě odborníků z oblasti kariérového poradenství z jednotlivých vysokých škol a univerzit v Evropě a to za účelem definování potřeb ve vztahu ke vzdělávání kariérových poradců na vysokých školách, k definování nových přístupů ve vzdělávání kariérových poradců a k nastavení pravidel pro výměnu zkušeností mezi studenty navzájem i mezi studenty a vyučujícími.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.