Project information
Inovace magisterského studia religionistiky na FF MU - nový kurz Haré Kršna

Project Identification
FRVS/1868/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je příprava a zavedení nového kursu v rámci magisterského studia religionistiky na FF MU. V roce 2005 došlo ke změně struktury výuky religionistiky na FF MU a jednou ze součástí této změny bylo vytvoření nové studijní specializace "Nová náboženská hnutí", jejíž součástí je i několik nových kursů. Předkládaný projekt má zajistit kvalitní přípravu kursu Haré Kršna, který bude zaměřen na historické a kulturní kořeny tohoto hnutí, na jeho nauku a praxi, organizaci a problémy, které působení tohoto hnutí na Západě vyvolává. Kurs může být využit pro více studijních oborů a připravené materiály budou využitelné i pro výuku religionistiky na jiných VŠ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.