Inovace předmětu Film a literatura

Project Identification
FRVS/1778/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Jedním z charakteristických jevů masové komunikace je využití uměleckých prostředků pro komerční sdělení. Jsme svědky bezkontextových parafrází literárních textů, obrazů, filmových sekvencí, citátů klasické hudby od baroka po dvacáté století stejně jako citátů a parafrází obrazů využitých jako doprovod k podpoře distribuce neuměleckých artefaktů. Estetická funkce originálu ztrácí v adaptovaném textu svůj prvotní význam. Vrcholné umělecké dílo může být zneužito pro zakrytí ryze komerčního cíle autora masového obsahu. Současný stav výuky i výzkumu ukazuje, že ve vzdělávání bohemistiky nebyla doposud tomuto problému věnována dostatečná pozornost. Právě literární věda má díky značnému množství různých přístupů a metodologií možnost odkrývat skrytá sdělení, pokoušet se o hlubší analýzy a přispět tak k mezioborové diskusi na toto téma. Cílem kurzu Film a literatura je tematické rozšíření vyučovacího plánu Ústavu české literatury a knihovnictví a s tím související větší nabídka pro studenty, rozvoj odborného výzkumu, přesahující úzce bohemistická literárněvědná studia a otevření mezioborové diskuse. Studenti se naučí používat interpretační postupy, které jim pomohou lépe porozumět vztahu mezi literaturou a filmem a potažmo i analyzovat mediální texty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.