Project information
Otázky studia interkulturních kontaktů - křesťanské misie v Indii

Project Identification
FRVS/608/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt usiluje o zpracování problematiky teorie interkulturního kontaktu z hlediska religionistiky na příkladu křesťanských misií v Indii. Teorie interkulturních kontaktů, dosud vypracované a aplikované převážně na poli sociální a kulturní antropologie, budou zpracovány z hlediska jejich využití v religionistice. Zohledněna bude především otázka, jakou roli hraje náboženství při navazování vztahů mezi odlišnými kulturami, což je problematika v současnosti velmi aktuální. Teoretická část projektu, jejíž výsledky budou využity ve výuce předmětů přednášených řešitelkou na Ústavu religionistiky FF MU (Buddhismus I a II, Křesťanské misie v Indii), bude ověřena na konkrétním příkladu evropských křesťanských misií v Indii v 16. a 17. století, které nabízejí širokou škálu mezináboženských a mezikulturních vztahů. Výsledkem projektu bude inovovaný kurz "Křesťanské misie v Indii", který bude obohacen po stránce teoretické a faktografické, obecné závěry budou využity také v dalších kurzech. Součástí projektu bude publikace studie (Religio, Hieron, Studia Orientalia Slovaca) a popularizačního článku věnovaného křesťanství v Indii (Nový Orient či Universitas).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.