Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
LR1301
Project Period
8/2013 - 9/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Projekt na zajištění konsorciálních licencí a nákup klíčových vědeckých elektronických informačních zdrojů pro výzkum a výuku pro konsorcium více než 60 českých akademických a státních institucí (vysokých škol, ústavů Akademie věd, knihoven aj.) pro období 2013-2017. Jde o následující elektronické informační zdroje:
časopisy Elsevier (databáze Science Direct),
časopisy Springer Verlag (databáze SpringerLink),
časopisy Wiley/Blackwell (databáze WileyOnlineLibrary),
citační a bibliometrická databáze Scopus od Elsevier.
Příjemcem dotace a řešitelským pracovištěm projektu je Národní technická knihovna v Praze. Projekt je realizován v rámci programu MŠMT LR "Informace - základ výzkumu".

Spolufinancování projektu ze strany MU bude zajištěno z centralizovaných zdrojů MU (projednáno a schváleno na poradě vedení MU dne 23.7.2013)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.