Project information
Implementace age managementu v České republice (AGE2)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.04/5.1.01/B2.00012
Project Period
9/2013 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Cílem projektu je analýza nástrojů, metod a postupů v oblasti Age Managementu a vývoj a pilotování vzdělávacích aktivit zaměřených na nástroje Age Managementu. Vzdělávací aktivity jsou směřovány do oblasti aplikace konceptu pracovní schopnosti s využitím nástroje Work Ability Index, aplikace Age Managementu v poradenství a aplikace Age Managementu v podpoře pracovní schopnosti.
Projekt realizuje Asociace institucí vzdělávání dospělých, o.s., ve spolupráci s partnery, ke kterým patří i Masarykova univerzita.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.