Nové biotechnologie pro medicínu (BioTechMed)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/3.1.00/14.0324 (kod CEP: ED3.1.00/14.0324)
Project Period
1/2014 - 10/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

Hlavním cílem projektu BioTechMed je posílení připravenosti ke komercializaci vybraných perspektivních vědeckých výstupů a zahájení aktivit souvisejících s komercializací těchto výstupů.

Z pohledu naší univerzity je projekt příležitostí k nastavení a implementaci zcela nového přístupu v procesu TT, který dosud na Masarykově univerzitě nebylo možné realizovat. Projekt cílí na podporu přímé spolupráce výzkumníků a pracovníků v oblasti TT a umožňuje tak vytvořit společnou „komercializační strukturu“ pro každou klíčovou aktivitu projektu. To představuje významný zvrat v procesu řízení a realizace TT aktivit na MU, kdy lze mnohem efektivněji usměrňovat nejen zdokonalování vybraných výstupů - vytvoření Proof of Concept (PoC), ale s mnohem větší podporou a zájmem výzkumníků realizovat činnosti související s komercializací těchto výstupů. Díky projektu tak dojde nejen k efektivnímu využití již zavedené a funkční struktury pro transfer technologií na MU (existující CTT, jehož vybrané aktivity jsou do r. 2015 podporovány z projektu OP VaVpI 3.3. „TT na MU“), ale k jejímu významnému systémovému i funkčnímu rozvoji.

Projekt BioTechMed umožňuje realizovat činnosti TT na MU v daleko širším měřítku, než doposud. Proces TT může oproti současnosti probíhat kontinuálně (přípravná fáze, ověření konceptu vč. ochrany dušev. vlastnictví, marketingové strategie, příprava komercializace aj.) a plně za účasti a v souladu se zájmy výzkumného pracoviště.

Realizace projektu přináší vybraným výzkumným týmům nesmírně důležité posílení důvěry v činnosti, které mohou vést k uplatnění jejich výstupů v praxi. Několik unikátních a nadějných výstupů dostává jedinečnou šanci, k tomu, aby směřovaly k reálnému využití.

Vytvořená komercializační struktura bude z dlouhodobého hlediska základem pro další obdobné aktivity.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.