Romance languages (French, Italian, Spanish) and cultures – strategies of communications and culture transfer in Central Europe

Project Identification
CIII-HU-0809-01-1314
Project Period
9/2013 - 8/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Comenius University in Bratislava
Pázmány Péter Katolikus Egyetém Bölcseszettudomanyi Kar
University of Ljubljana
Karl-Franzens-Universität Graz

Studium románských jazyků, výměna studentů a vyučujících, doktorské školy ve spolupráci s univerzitami Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba (Maďarsko), Komenského univerzita Bratislava (Slovensko), Karl-Franzens University, (Rakousko), Uviverzita Ljubljana (Slovinsko).