Experimentální praktikum: návrh a realizace interdisciplinárních výzkumů

Project Identification
MUNI/FR/0413/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se týká inovace předmětů PSB_212 a PSB_216. Výuka bude probíhat projektovou formou. Studenti magisterského a doktorského studia oborů psychologie (PÚ FF MU) a kartografie (GÚ PřF MU) vytvoří mezioborové týmy, v rámci kterých budou pod supervizí vyučujících předmětů a externích odborníků provedeni celým procesem tvorby vědecké publikace od stanovení cílů a hypotéz, přes výběr a tvorbu metod experimentálního výzkumu, až po analýzu dat a přípravu odborné publikace v angličtině.

Publications

Total number of publications: 5