Výzkumem ke vzdělání – česko-rakouská archeologická expedice v dolním Rakousku

Project Identification
69p9
Project Period
5/2014 - 10/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
University of Vienna

Pedagogicko-výzkumný projekt praxe studentů Ústavu archeologie a muzeologie FF MU na archeologickém výzkumu v dolním Rakousku ve spolupráci s Univerzitou Vídeň a dolnorakouským muzeem Asparn.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.