Project information
Volby, politické strany a prosazování zájmů II.

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt je zaměřen na výzkum voleb, politických stran a prosazování zájmů. V řadě aspektů představuje pokračování projektu specifického výzkumu řešeného na katedře politologie FSS MU v roce 2013. Areálově je hlavní pozornost v projektu věnována České republice ovšem s výraznými přesahy, a to i mimo Evropu. Tematicky se projekt koncentruje zejména na několik vybraných a pro současný český politologický výzkum a politickou praxi významných sfér. Tyto sféry jsou následující: 1) Volební sliby v ČR, 2) Preferenční hlasování ve volbách, 3) Jak v Česku volí vyloučené lokality, 4) Volba prezidenta, 5) Výsledky komunálních voleb v ČR: jejich sociální a politické souvislosti, 6) Vlády a vládnutí ve střední a východní Evropě a 7) Separatismus v soudobé Evropě. Všechny tyto oblasti zapadají do dlouhodobého výzkumu realizovaného v rámci brněnské politologie, přičemž záměrem je prohloubení stavu poznání. Každá ze zkoumaných oblastí má zkušeného garanta (či garanty), který zajistí vhodný metodologický postup, zapojení studentů do výzkumu a kvalitu publikačních i jiných výstupů.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.