Využití rentgenových snímků zubů pro výuku určování věku dětí v kosterní antropologii

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
FRVS/946/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Pomocí rentgenové zobrazovací metody lze zachytit vývojová stádia zubů, která se využívají při určování biologického věku dětí v kosterní antropologii. Cílem předkládaného projektu je vytvoření rentgenových snímků zubů staroslovanské dětské populace za účelem jejich využití ve výuce předmětů (Metody antropologie I, Humánní osteologie, Základy dentální antropologie a Forenzní antropologie) na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.