Inovace kurzu Náboženství a evoluce

Project Identification
FRVS/1403/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na inovaci stávajícího kurzu Náboženství a evoluce, přednášeného navrhovatelem na Ústavu religionistiky FF MU. Inovace spočívá v obsahovém přepracování a doplnění přednášené problematiky o poslední poznatky v oboru, vytvoření výukového multimediálního CD nazvaného Náboženství a evoluce a obohacení knihovny o relevantní, především cizojazyčnou literaturu. Výstupy z projektu nejsou určeny pouze pro studenty MU, ale budou poskytnuty i širší veřejnosti a dalším zájemcům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.