Project information
Role náboženství ve společnosti současného Japonska

Project Identification
FRVS/1613/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na problematiku role náboženství v současné japonské společnosti, jak ji popisují a nalyzují práce badatelů západního, tedy euroamerického vědeckého prostředí. Soustředí se přitom zejména na tzv. tradiční náboženství, tedy na šintó a budddhismus. Tato tématika byla doposud českou religionistikou opomíjena. Roli náboženských systémů v současném Japonsku projekt ilustruje na případu kontroverzní svatyně šintó Jasukuni v Tokiu a věnuje se rovněž interpretacím přetrvávání tradičních náboženských prvků v moderní japonské společnosti. Zabývá se také přetvářením tradičních náboženských systémů v procesu aktivního "vytváření tradice", který se v současném Japonsku stává nástrojem upevňování národní identity. Komplexnost projektu vyžaduje navázat a rozvíjet rozsáhlou mezioborovou spolupráci religonistiky s japanistikou, sociologií, politologií a dalšími obory. Hlavním cílem projektu je seznámit s problematikou náboženství v současném Japonsku studenty MU a odbornou veřejnost v České republice. Projekt zahrnuje zejména přípravu nového kurzu "Náboženství současného Japonska", který se uskuteční v rámci studijního programu religonistiky na FF MU. dále zahrnuje přednášky pro Kabinet multikulturní výchovy (Katedra sociální pedagogiky(na Pedagogické fakultě MU, odborné a popularizační přednášky pro veřejnost a publikaci studií a článků v odborných periodikách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.