Kapitoly z analytické filozofie

Project Identification
FRVS/1549/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Analytická filozofie je jedním z nejvýznamnějších proudů filozofie 20. století. Studentům filozofie na FF MU jsou však v rámci stávajícího studijního plánu poskytovány o tomto proudu jen základní přehledové informace. Cílem našeho projektu je nabídnout studentům pohled na vznik a vývoj analytické filozofie v posledních dvou stoletích, který by jim umožnil orientovat se v dnes mnohdy nepřehlédnutelných tendencích v této oblasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.