Ústav klasických studií

Project Identification
FRVS/143/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Potřeba inovovat magisterské studium latiny vychází z konkrétních nároků kladených na studenty latinského jazyka jak ve specializaci klasické a medievistické, tak na studenty oboru klasická filogie. Dosažení požadované jazykové kompetence absolventů latiny, kterou prokazují například latinských sumáriem své diplomové práce, je oproti oborům moderní filologie ztížena faktem, že se dnes latinsky již téměř nemluví,jakkoli latina stále slouží jako médium odborných filologických textů a akademických dokumentů. Nově navrhovaný předmět Latina jako jazyk odborného textu by měl zaplnit citelnou mezeru ve studijním plánu magisterské latiny, poskytnout studentům nutné základy, průpravu a návody pro překládání nejrůznějších odborných textů do latiny, a to se zaměřením na rozdíly mezi latinou a češtinou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.