Populárně-vědecký internetový časopis PsychoLogOn.cz (PsychoLogOn)

Project Identification
MUNI/D/1455/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Náplň projektu Populárně-vědecký internetový časopis PsychoLogOn.cz plánujeme vystavět na základně stávajícího časopisu PsychoLogOn.cz, který na Psychologickém ústavu FF MU funguje od roku 2012. V rámci projektu aspirujeme na výrazné rozšíření mezioborové spolupráce při tvorbě časopisu, integraci a mentoring studentů při jejich publikační činnosti a širší zapojení odborníků z praxe. Za cíl si klademe zvýšení počtu pravidelných čtenářů časopisu, rozšíření povědomí o jeho existenci a zvýraznění populárně-vědeckých aktivit v rámci Filosofické fakulty MU.

PsychoLogOn definujeme jako internetový časopis zaměřený na popularizaci vědeckých informací z psychologie a příbuzných oborů. Jeho náplní budou autorské články z oblasti psychologie a oborů s psychologií souvisejících, v nichž autoři usilují o zpracování a předložení seriózních vědeckých informací v dobře srozumitelné formě, a to jak odborníkům z praxe a studentům psychologie, ale také zájemcům o odbornou psychologickou tématiku.
Cílem časopisu PsychoLogOn bude tedy nabízet smysluplně a systematicky zpracované informace, které mohou být dostupné i v jiných (elektronických) zdrojích, ale nemusí být vždy snadno dohledatelné. Cílem časopisu bude také pomoci čtenáři zorientovat se ve velkém množství psychologických informací, které mohou být mnohdy zavádějící. Součástí časopisu bude také aktualizovaný kalendář akcí s psychologickou tématikou, jakými jsou psychologické konference, odborné a specializační semináře a školení. Čtenář zde nalezne autorské články i přehledně zpracované rešerše a odkazy na volně dostupné a hlavně kvalitní online zdroje (ve všech možných podobách), které jsou posuzovány a vybírány na základě své vědecké věrohodnosti.
Důraz bude kladen na zapojení studentů a odborné veřejnosti při tvorbě obsahu časopisu, budou vypsány 2 interní soutěže o nejlepší studentský článek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.