Holocén: procesy, příroda, člověk (Holocen)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1784/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Holocén je mladší oddělení kvartéru a zároveň nejmladší útvar kenozoika. Jeho začátek klademe do doby před necelými 12000 let. Během této doby došlo k zásadní proměně přírody včetně geologických procesů. Je to také období vývoje lidské společnosti. I přes aktuálnost tématu dosud podobně zaměřený předmět neexistuje v nabídce MU, ani jiné české univerzity. Nový předmět by svým přesahem směřoval nejen na studenty Geologie, ale také napříč spektrem přírodovědných, humanitních i sociologických oborů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.