Objektivizace testování při tréninkovém procesu u týmů elitních volejbalistek

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1303/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Výzkum je zaměřen na ověření vztahu vybraných objektivně měřitelných faktorů na průběh dlouhodobé přípravy hráček volejbalu kategorie U17, U19 a žen nejvyšší republikové soutěže dané věkové kategorie. Klade si za cíl zpřístupnit výsledky exaktního vědeckého měření a výzkumu trenérům spolupracujících týmů, čímž dále rozvíjí instituciální spolupráci v brněnském regionu. Zároveň předpokládá vytvoření inovovaných diagnostických nástrojů pro potřeby výzkumu i tréninku, reflektujících moderní trendy ve volejbalu. Výzkum bude doplněn i spoluprací s odborníky v oblasti výživy, somatometrie a psychologie, která poskytne rozšiřující data pro komplexní zpracování zkoumané problematiky.
V případě pozitivních výstupů pro intervenci lze následně předpokládat dlouhodobější spolupráci s participujícími týmy na komerční bázi.
Výzkum navazuje na již probíhající pilotní měření.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.