Proměny a střetávání právních kultur ve středověku (Proměny)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1411/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je přinést nové pohledy na v českém prostředí dosud spíše opomíjenou - avšak pro pochopení středověkého práva klíčovou - problematiku proměn a střetávání právních kultur ve středověku. Výzkum členů týmu by měl v souladu s tímto cílem sledovat tři linie. Za prvé recepci říšských právních obyčejů v přemyslovských Čechách. Za druhé pronikání římskoprávních vlivů do městského práva. A za třetí proměny zemského práva vrcholného a pozdního středověku.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.