Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů

Project Identification
MUNI/A/1176/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Ústav Pomocných věd historických a archivnictví zastřešuje několik tradičních mezinárodně významných edičních počinů a v současné době se na jeho půdě profilují též nové ediční záměry. Cílem projektu je zapojit studenty do výzkumných týmů především tří profilových modulů pracoviště (Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, Regesta Imperii, Novověká studia. Diplomatika - správa - prameny) s výhledovou možností jejich etablování v rámci týmů zpracovávajících jednotlivé ediční podniky. Studenti budou mít možnost podílet se na rešeršní činnosti, archivním výzkumu, budování digitálních aparátů jednotlivých edic, nastavení metodologie pro digitální zpřístupnění edičních výstupů a hlouběji se seznámit též s tradičními editorskými postupy.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next