Buněčné markery vedoucí ke specifické léčbě "na míru" schizofrenním pacientům

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
15-31063A (kod CEP: NV15-31063A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

V oblasti farmakologické léčby schizofrenie byl učiněn velký pokrok. Nicméně, moderní antipsychotická medikace je stále spojena s nežádoucími účinky, nízkou flexibilitou, přerušením léčby a nízkou efektivitou na negativní a kognitivní symptomy. V tomto ohledu je problematické zhodnotit účinek léků na mozkové buňky, které kontrolují naše myšlení a chování. Objev indukovaných pluripotentních kmenových buňek (iPSC) je průlomová technologie, která umožňuje změnit kožní nebo jiné buňky v buňky mozku (neurony, astrocyty a ligodendrocyty). Následně mohou být kultury pacientových buněk expandovány a vyšetřeny na Petriho misce. Tento projekt je zaměřen na využití technologie iPSC k vytvoření terapeutické platformy, která spojuje in-vivo a in-vitro postupy k testování účinků antipsychotik na buněčných kulturách individuálních pacientů. Výsledek zhodnocení efektu léků bude využit k doporučení budoucí léčby.

Publications

Total number of publications: 8