Project information
Hyperintensionální logika pro analýzu přirozeného jazyka

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA15-13277S
Project Period
3/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Technical University Ostrava

Projekt má jako hlavní cíl stanovenu počítačově podporovanou lingvisticko-logickou analýzu přirozeného jazyka, a to především češtiny a angličtiny. Navrhovaný projekt bude rozvíjet logický rámec Transparentní intensionální logiky (TIL), což je jeden z hlavních představitelů
systémů procedurální sémantiky, a to zejména jeho aplikací v oblasti zpracování přirozeného jazyka, komunikace a usuzování. Dokončíme
úspěšně nastartovaný projekt návrhu a vývoje inferenčního stroje pro TIL s využitím jeho komputační varianty, tj. funkcionálního
programovacího jazyka TIL-Script. Projekt je interdisciplinární, neboť jsme přesvědčeni, že logická analýza jazyka musí navazovat na
výsledky analýzy lingvistické. Proto bude do výzkumu zahrnuto využití nástrojů komputační lingvistiky, logiky, filosofie a informatiky.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.