Project information
50. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno 2015: Jednohlas a vícehlas v liturgické hudbě 15. a 16. století: koexistence a inspirace ve středoevropském prostoru.

Project Identification
7315091816 161/H
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Mezinárodní hudebněvědná kolokvia Brno se konala od roku 1966 jako tradiční součást brněnského Mezinárodního hudebního festivalu jako jediná pravidelně pořádaná oborová mezinárodní konference v České republice. Odbornou záštitu nad touto akcí vždy zajišťoval Ústav hudební vědy FFMU. Z důvodu změn spojených s konáním MHFB bylo rozhodnutím Města Brna kolokvium od roku 2012 vyňato z tohoto celku s tím, že bude zajišťováno i organizačně přímo Masarykovou univerzitou jako samostatná akce (s možnou finanční podporou Statutárního města Brna).
50. kolokvium je věnováno kontextu jednohlasého a vícehlasého repertoáru užívaného v liturgii na prahu raného novověku. Vychází opět do velké míry ze specifické hudební minulosti města Brna a jeho okolí; v rámci kolokvia budou představeny nově nalezené unikátní prameny 15. a 16. století.
Předpokládaný počet aktivních účastníků je cca 25. Mimobrněnským účastníkům bude zajištěno ubytování během konání kolokvia, cestovní náklady a stravování si účastníci hradí sami. Část nákladů na pořádání akce poskytne Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU z vlastních zdrojů, finančně se na kolokviu bude podílet Université Jean-Monnet Saint-Etienne (Francie), počítáme ještě s oslovením dalších subjektů dle konečného složení referujících (Rakouský institut etc), o zbylé finance žádáme tímto o dotaci Statutární město Brno.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.