Inovace kurzu Buddhismus I

Project Identification
FRVS/1156/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navrhuje inovaci podoby stávajícího kurzý Buddhismus I, který řešitel přednáší na ústavu religionistiky FF MU. Inovace spočívá v přepracování sylabu kurzu tak, aby zohledňoval změny ve struktuře studia, zejména s ohledem na ostatní specializované kurzy nabízené ústavem. Nová podoba kurzu povede k většímu důrazu na fenomenologii buddhismu a tím také otevře více prostoru teoretickým aspektům studia náboženství. Výuka faktografické náplně krzu bude výrazně usnadněna vytvořením multimediálního výukového CD. Součástí inovace bude také vytvoření elektronické databáze textů určené především studentům kurzu. V neposlední řadě projekt obohatí knihovní fond fakulty, který je volně přístupný nejen studentům, ale také široké veřejnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.