Vývoj nových metod řešení dynamických modelů řízení podniků

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA16-03796S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Matematické metody a modely spolu s informačními a komunikačními technologiemi jsou stále úspěšněji využívány k řešení konkrétních úloh z oblasti řízení dynamických podnikových procesů. Pro tyto modely, které jsou ovlivněny jak současností, tak i minulostí a přesněji popisují reálné podnikové procesy, lze využít tzv. diferenciální rovnice se zpožděním Ty je možné řešit pouze numericky s využitím výkonného výpočetního prostředí. Informace o jejich konstrukci jsou nedostatečné, omezené na nejjednodušší případy a nedovolující je řešit obecněji. Nedávno odvozené postupy pro řešení základních otázek obecnějších funkcionálních diferenciálních rovnic přitom dovolují odvození nových metod konstrukce jejich řešení a aplikaci pro oblast řízení dynamických podnikových procesů. Takové postupy nejsou v současné době součástí žádného matematického software (i dle analýz vědeckých databází). V rámci projektu budou nově konstruována a algoritmizována řešení obecných i konkrétních úloh a testována na modelech podnikových jevů. Výsledky budou publikovány a veřejně prezentovány

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.