Tvorba malíře Karla Hemerleina (1807-1884) ve střední Evropě (Karl Hemerlein)

Project Identification
MUNI/21/FIL/2016
Project Period
2/2016 - 11/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je uměleckohistorické zpracování tvorby vídeňského malíře Karla Hemerleina a jeho ateliéru. Ve výsledné studii bude představena významná středoevropská tvůrčí osobnost spojující nazarénské umění s kvalitami iluzivní historické malby, již si osvojil u Paula Delaroche. Hemerleinova tvorba dosud nebyla takto zpracována. Studie bude otištěna v rakouském nebo českém recenzovaném odborném časopise.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.