Česká literatura a "cultural studies" (CLCS)

Project Identification
MUNI/FR/1464/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Vytvoření kurzu Česká literatura a "cultural studies".

Kurz má za cíl demonstrovat možnosti interdisciplinární metodologie při analýze a interpretaci uměleckých děl z oblasti české kultury, s nimiž se v běžné vysokoškolské výuce nesetkávají. Výuka je založena na práci s nepřeloženými teoretickými texty angloamerické provinience, součástí předmětu je úvod do zásad psaní eseje jak se praktikuje v angloamerickém akademickém prostředí; předmět ja zakončen odvzdáním seminární práce v ang. jazyce.