Inovace předmětu Znalectví hmotné kultury středověku

Project Identification
MUNI/FR/1431/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt bude inovovat povinný předmět FF: AEA_59 Znalectví hmotné kultury středověku. Cílem je rozšířit výuku o praktickou část s artefakty z archeologických výzkumů na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě. Studenti budou pracovat se specifickým souborem artefaktů a naučí se jeho standardnímu zpracování, od vyzvednutí přes identifikaci, metody vyhodnocení a publikování. Aktivní vědecký přístup k archeologickému materiálu studenti zužitkují v rámci zpracovávání svých diplomových prací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.