Project information
Odborná praxe pro studenty oboru Literatura a mezikulturní komunikace

Project Identification
MUNI/FR/1286/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tento projekt se zaměřuje na vytvoření předmětu Odborná praxe pro studenty magisterského oboru LMK. Hlavní náplní projektu je navázání spolupráce s institucemi, které svým zaměřením odpovídají profilu absolventa tohoto oboru a které by měly zájem poskytnout našim studentům prostor pro absolvování dvoutýdenních stáží, předmět v podzimním semestru 2016 poprvé zrealizovat a vytvořit e-learningové prostředí, kde by studenti mohli svoje zkušenosti z praxe sdílet a srovnávat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.