Hudební inventáře raného novověku v českých zemích

Investor logo
Project Identification
GA16-17615S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Ethnology of the ASCR, v. v. i.
Palacký University, Olomouc

Hudebním inventářům jako specifickému druhu pramene s širokou výpovědní hodnotou se věnovala řada českých badatelů v čele s Jiřím Fukačem, který přinesl první souhrnné zpracování této problematiky. Cílem projektu je dovršit dosavadní výzkum vytvořením a publikováním repertoria, které poskytne edice (v případě vybraných starších) či důkladné popisy (rozsáhlých novějších) hudebních inventářů v českých zemích raného novověku; zohledněny přitom budou inventáře hudebnin i hudebních nástrojů. Budou ověřeny údaje o již známých pramenech a prozkoumány vybrané archivní fondy s cílem nalézt nové. Metodologicky profilované dílčí studie se zaměří na různé otázky zpracování a interpretace historických hudebních inventářů: jejich využití pro psaní hudebních dějin určité lokality či regionu, možnosti zpřístupnění tematických inventářů, otázky vztahu inventáře a dochovaných hudebních pramenů či šíření a cirkulaci určitého repertoáru.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.