Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt je zaměřen na kvalitu spravovaných dat a poskytovaných výstupů v ekonomicko-správních informačních systémech vysokých škol, formulací tří cílů:
1. kvalita vstupních dat (analýza dopadů nové legislativy do procesů a dat, doplnění kontrolních mechanismů při pořizování a přebírání/předávání dat);
2. spolehlivost a relevantnost historických dat (kontroly, opravy a doplnění historických dat);
3. kvalita a dostupnost výstupních dat (podpora přístupu přes mobilní zařízení, rozšíření elektronizace procesů, jazykové mutace vybraných informací, revize datových zdrojů pro výroční zprávu, efektivní poskytování dat pro MŠMT a další orgány státní správy, výměna dat při zadávání veřejných zakázek).
Projekt staví na úzké spolupráci 25 vysokých škol ČR a dodavatelů jimi provozovaných ekonomických informačních systémů (EIS) iFIS, Magion a SAP. Spolupráce bude mít podobu společných analýz relevantní legislativy a systémů/registrů státní správy, a společných návrhů řešení, která budou následně realizována v uvedených EIS a dalších souvisejících informačních systémech řešitelských škol (v případě MU v Inetu). Výstupem projektu budou konkrétní zlepšení a modernizace integračních a komunikačních rozhraní informačních systémů, doplnění kontrolních mechanismů při pořizování dat, revize a opravy historicky vzniklých nekonzistencí v datech, a doplnění výstupů poskytovaných vysokými školami státní správě (v kontextu návrhu novely zákona o VŠ, zákona o veřejných zakázkách a další legislativy), dále vedení vysokých škol, zaměstnancům, studentům a rovněž veřejnosti.
Projekt je členěn na tři sekce podle EIS iFIS, Magion a SAP. Masarykova univerzita je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.