Inovace předmětu experimentální archeologie (Experimentální archeologie)

Project Identification
MUNI/FR/1117/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt nabízí studentům možnost seznámení se s experimentální archeologií formou terénních dílen a seminářů. Obor experimentální archeologie umožňuje praktické ověření teoretických modelů o způsobu života a dalších činností lidí v průběhu dějin. Velkým přínosem experimentu je i bližší seznámení s materiály a hlavně skutečného vyzkoušení si technologií, které u studentů rozvíjí hlubší zájem jak o vlastní archeologické metody, tak i o aplikaci informací z jiných oborů a mezioborovou spolupráci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.