Výzkum v aplikované informatice na FI MU (VAIFIMU)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0892/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Předkládaný projekt pokrývá několik oblastí výzkumu Fakulty informatiky.
Primárním cílem projektu je podpora výzkumu doktorských a magisterských
studentů cca poloviny výzkumných týmů Fakulty informatiky. Tématicky je
projekt členěn do osmi částí, které se věnují výzkumu v následujících
oblastech: informační systémy a e-learning (A), softwarové architektury
a informační systémy (B), bezpečnost a aplikovaná kryprografie (C),
algoritmy výpočetní geometrie (D), vyhledávání v rozsáhlých datech (E),
vestavné systémy (F), digitální matematické knihovny (G) a virtuální
realita (H). Projekt navazuje na projekty specifického výzkumu „Aplikovaný
výzkum Fakulty informatiky“ z let 2010-12 a následné projekty z let 2013-2015.

Jedná se o projekt, který komplexním způsobem přispívá k rozvoji
doktorského studia se zaměřením na synergii s projekty operačních
programů Výzkum a vývoj pro inovace a Podnikání a inovace
(zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím
a budovanému centru CERIT), jakožto i k rozvoji výzkumné a vývojové
činnosti magisterských studentů a na podporu zajištění účasti
studentů doktorského studia na mezinárodních vědeckých konferencích.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.