Project information
Výzkumná infrastruktura RECETOX (RECETOX RI)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LM2015051
Project Period
1/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkumná infrastruktura RECETOX se orientuje na oblasti životního prostředí a zdraví, konkrétně na výzkum faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Hodnocení environmentální a lidské expozice toxickým látkám a s tím spojených efektů a rizik bylo ve středu zájmu mateřského centra RECETOX již po několik dekád. Výzkumná infrastruktura RECETOX byla budována tak, aby umožňovala analýzy širokého spektra antropogenních i přírodních toxinů v environmentálních matricích i lidských tkáních. Následně byly vyvinuty softwarové nástroje pro management, analýzu, interpretaci a vizualizaci environmentálních dat nejrůznějších poskytovatelů tak, aby byly volně dostupné pro vědeckou komunitu i pro účely mezinárodních úmluv. Ovšem teprve doplnění původně čistě environmentální a IT infrastruktury o třetí centrální jednotku zaměřenou na epidemiologické studie umožnilo od roku 2012 rozvoj interdisciplinárního výzkumu zaměřeného na komplexní problematiku exposomu (t.j. souboru parametrů ovlivňujících zdraví). Data o sociálních, ekonomických, environmentálních a dalších na zdraví působících faktorech shromážděná v průběhu dvou desetiletí od více než sedmi tisíc rodin (matek, otců a dětí) a dostupná skrze open access poskytuje unikátní informační zdroj popisující rychle se měnící středo/východoevropskou společnost i potenciál pro navazující a rozvíjející studie. Spojená kapacita tří jednotek výzkumné infrastruktury RECETOX integruje expertízu z oblasti environmentálních i sociálních věd, biomedicíny i informačních technologií a vytváří platformu pro realizaci ambiciózních interdisciplinárních projektů adresujících nejrelevantnější evropské výzkumné priority.

Publications

Total number of publications: 354


Previous 1 2 3 4 5 6 7 36 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.