Project information
Projekt LINDAT-Clarin - Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum (LINDAT-Clarin)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LM2015071
Project Period
1/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic
Charles University
University of West Bohemia in Pilsen

Projekt LINDAT-Clarin je koncipován jako český „uzel“ mezinárodní sítě Clarin (Common Language Resources and Technology Infrastructure. Centrum LINDAT-Clarin bude tedy v českém jazykovém prostředí zaměřeno na sběr jazykových dat a především jejich anotaci (tj. formální manuální, poloautomatickou a automatickou jazykovou analýzu). Sběr a anotace budou probíhat v takovém rozsahu, kvalitě a technologické přípravě (specifikace, schémata, formáty), která bude přímo využitelná jak v humanitní oblasti (jazykovědný a mezioborový výzkum, kde přirozený jazyk hraje podstatnou roli), tak i pro výzkum a vývoj v oblasti jazykových technologií za použití moderních statistických a hybridních metod.
Náplň práce centra a jeho výsledky se dotýkají řady oborů – v humanitních vědách to jsou jazykověda obecná a pro jazykověda zabývající se konkrétními jazyky, zejména češtinou, dále překladatelství, lexikografie, sociolingvistika, částečně i obory příbuzné (psychologie, sociologie, knihovnictví, neurovědy, cognitive science) s významným přesahem do informatiky (computer science, computational linguistics), matematiky (statistika a pravděpodobnost), a elektrotechniky (zpracování akustického signálu).

Publications

Total number of publications: 39


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.