Výchova uměním

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1107/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Výzkum je zaměřen na teoretická a praktická východiska teorie arteterapie, na aktuální otázky zprostředkování umění a na výchovné a terapeutické možnosti výtvarného projevu. V jedné části výzkumu bude zkoumán vztah slovesného a výtvarného projevu a tvorba autorské výtvarné knihy, včetně aplikací ve výtvarné pedagogice pro střední školy. Dále bude pozornost zaměřena na stanovení mezioborového modelu aplikace terapeuticko edukativních metod ve školní i mimoškolní praxi. Součástí projektu je vydání čtyř odborných knih, několika článků a uspořádání výstav. Část výzkumu se zaměří vnímání výtvarného umění u dětí s lehčími neurovývojovými poruchami jako je dyslexie či ADHD pomocí přístroje Eye Trucker.

Results

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next