Project information
Estetické hodnoty a hodnocení v diachronii a v synchronii

Project Identification
MUNI/A/1108/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Estetické vnímání i vytváření uměleckých artefaktů jsou převážně výsledkem záměrných, intencionálních aktů řízených určitými hodnotami. Ty můžeme zkoumat z hlediska jejich historické následnosti a proměnlivosti (diachronie), jak doporučoval zakladatel Ot. Hostinský, nebo v časovém průřezu jednotlivým uměleckým dílem, kulturním či společenským fenoménem (synchronie), jak ukázal strukturalismus. Projekt se zaměří na popis a vysvětlení toho, jak hodnoty jako představované cíle kulturního a uměleckého dění a kreativity podmiňují konkrétní činnosti spějící k jejich uskutečnění v různých oborech a žánrech, a na samu funkci reálného vztahování k hodnotám v rámci ontogeneze.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.