Project information
Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury, zejména v česko-německé konfrontaci, včetně skandinavistiky a nederlandistiky (SV 2016 ÚGNN)

Project Identification
MUNI/A/1158/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu "Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury, zejména v česko-německé konfrontaci, včetně skaninavistiky a nederlandistiky" je posílení aktuálnosti témat, která jsou řešena na ÚGNN FF MU v současně zpracovávaných disertačních, magisterských a bakalářských pracích, a to s důrazem jak na časovou aktuálnost, tak i z hlediska česko-německých a česko-skandinávských kulturních kontaktů.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.