Příspěvek biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění (mopopas)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1205/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt navazuje na projekty s obdobným názvem a obsahem, které byly řešeny v akademických letech 2011-16. Je zaměřen na podporu vědecké činnosti sedmi PhD studentů, kteří jsou zapojeni do řešení vědecko-výzkumné problematiky na Biochemickém ústavu. Společným jmenovatelem je příspěvek biochemických metodik k rozpoznání molekulární podstaty buněčných pochodů.

Publications

Total number of publications: 7