Holocenní vývoj evropské bioty mírného pásu: vlivy klimatu, refugií a lokálních faktorů testované na komplexních datech nezávislých proxy

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA17-05696S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Ze strany biologie globálních změn vzrůstá zájem o paleoekologii, protože umožňuje popsat vývoj ekosystémů způsobený klimatickými změnami za dlouhá časová období. Tento projekt pokrývá posledních 15 tis. let a představuje inovativní propojení lokálního záznamu, jeho prostorové variability, rekonstrukcí regionálního klimatu za pomocí stabilních izotopů a biotických proxy, modelování povahy krajinných změn v minulosti a testování vlivu těchto efektů na současnou diverzitu, včetně srovnání na kontinentální škále. Geograficky je projekt zaměřen na Západní Karpaty jako jedno z hlavních biogeografických rozhraní v rámci Evropy, a severní Francii jako referenční území s odlišnou refugiální historií. Subfosilní ulity měkkýšů, zde představující hlavní biotické proxy, se dobře zachovávají ve vápnitých sedimentech a umožňují spolehlivé určení do druhové úrovně. Pylový záznam, krytenky a rostlinné makrozbytky jsou součástí projektu jako další důležitá proxy pro ověření lokálního vývoje, makroklimatických rekonstrukcí a pro prostorové modelování diverzifikace krajiny.

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.