Formální přístupy ke gramatickému číslu ve slovanských jazycích

Investor logo
Project Identification
GA17-16111S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tento projekt se bude zabývat tím, jak je číslo začleněno do gramatiky slovanských jazyků, konkrétně do gramatiky češtiny, polštiny, ruštiny a srbštiny. Půjde nám o dvě základní gramatické oblasti: gramatické číslo a číslovky. Témata, jimiž se konkrétně budeme zabývat, jsou tato: morfologie a sémantika slovanských číslovek, druhy vztahů, které mohou vzniknout mezi pluralitami (různé sémantické interpretace distributivních, kumulativních a kolektivních událostí), kolektivní jména, vztahy mezi počitatelnými jmény a látkovými jmény. Navrhovaný projekt je ze své podstaty lingvisticky multidisciplinární, tzn. že jeho součástí bude analýza číslovek a gramatického čísla z pohledu různých gramatických modulů (morfologie, syntax, sémantika). Navržené hypotézy budou testovány v rámci psycholingvistických experimentů a také na korpusech slovanských jazyků.

Publications

Total number of publications: 58


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.