Project information
Ženy v české filozofii a vědě

Investor logo
Project Identification
GA17-06697S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt zkoumá roli žen v historii české filozofie a vědy. Navazuje na výsledky úsilí feministické filozofie, které přesvědčivě ukázaly, že obraz dějin filozofie a vědy bez žen není úplný a že se ženy vždy podílely na vytváření a reflexi vědění, vstupovaly do diskusí, formulovaly pádné argumenty, přicházely s originálními myšlenkami. Projekt představí názory a dílo vybraných osobností českých filozofek a vědkyň, bude analyzovat podmínky a specifika jejich působení, začlení jejich práci do širšího společenského kontextu a dobových diskusí. Výsledný obraz pak bude konfrontován se situací v jiných evropských zemích. Výstupy projektu budou jedna anglicky psaná monografie vydaná u zahraničního nakladatele, jedna česky psaná monografie vydaná u tuzemského nakladatele a nejméně pět článků publikovaných v recenzovaných časopisech.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.