Obrazem i akcí - mezioborové inovace doktorského a magisterského studia (Obraz2017)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1110/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt Obrazem i akcí je zaměřen na výraznější začlenění tematiky prezentace současného výtvarného umění do výtvarné pedagogiky. Cílem je uskutečnit přednášky a tvůrčí dílny, a především vytvořit elektronické studijní materiály současně pro studující doktorského a magisterského studia ve výtvarných oborech. Základem je posílení přípravy na přechod do praxe. Dalším cílem je vytvořit nový celouniverzitní předmět Osobnosti a koncepty současného výtvarného umění.