Učebnice novořeckého jazyka pro výuku novořečtiny na Filozofické fakultě MU (Učebnice novořečtiny)

Project Identification
MUNI/FR/1064/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovace a revize 17 lekcí jazykové učebnice novořeckého jazyka určené pro povinnou výuku v rámci oboru Novořecký jazyk a literatura na FF MU. Inovace bude zahrnovat jak modifikaci obsahu učebnice (rozšíření, zkvalitnění a aktualizace výukového materiálu, který bude reflektovat současný stav novořeckého jazyka), tak zmodernizování formy výuky (cílem projektu je zpřístupnit cílové skupině inovované studijní podklady v elektronické podobě formou optickou i akustickou).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.